Recyklácia

Recyklácia úzko súvisí s pojmami ako environmentalistika, ekológia, cirkulárna ekonomika alebo trvalo udržateľný rozvoj. Papier, plasty, železo, sklo – globálny trend je tzv. separácia odpadu. Odpad sa separuje(triedi) a po recyklácii sa môže vrátiť späť do výroby, namiesto toho aby skončil v skládkových jamách či v spaľovni. Tento kolobeh, navracanie odpadov do výroby je v podmienkach novej ekonomickej reality nazývaný cirkulárna ekonómia.

Recyklácia plastov znižuje energetickú náročnosť výroby polyetylénu, napomáha znižovaniu globálneho odpadu,
znižuje náklady na odpadové vrecia a iné baliace produkty.
Naša spoločnosť zachytáva ekologické trendy vo výrobe polyetylénu a stala sa významným prispievateľom k celkovej
recyklácii plastov na Slovensku.

Recyklácia plastov znižuje energetickú náročnosť výroby polyetylénu, napomáha znižovaniu globálneho odpadu,
znižuje náklady na odpadové vrecia a iné baliace produkty.
Naša spoločnosť zachytáva ekologické trendy vo výrobe polyetylénu a stala sa významným prispievateľom k celkovej
recyklácii plastov na Slovensku.

Recyklačná linka v Rovinke

Disponujeme dvomi recyklačnými linkami. Menšia s kapacitou 240 ton mesačne sa nachádza priamo v našej výrobe v Rovinke a slúži na spracovanie neznečistených odrezkov z výroby a zvarovne, čím prakticky nevytvárame žiadny polyetylénový odpad a všetok ho vraciame do výroby. Toto prispieva nielen k ekonomickej efektívnosti, ale znamená to aj plné naplnenie tzv. cirkulárnej ekonomiky – odpad vraciame do výroby a zhodnocujeme ho v tzv. produktoch z recyklovaného materiálu – regranulátoch. Obidve recyklačné linky, ktoré využívame sú od rakúskej firmy EREMA EngineeringRecyclingMaschinenundAnlagenGes.m.b.H., ktorá je globálny líder v tomto segmente priemyslu. Tieto linky nielenže vracajú odpad späť do výroby, ale sú samo o sebe veľmi ekologické.  Systém funguje na princípe dodávania fólie z nášho závodu priamo na pás, nasleduje preprava do rezacieho systému, aglomerácia, plastifikácia a granulácia – vzniká tak kvalitný regranulát vyhovujúci výrobným požiadavkám. Technológia výroby je bezprašná, zdravotne nezávadná, bezodpadová a bez zápachu – dokonalá recyklácia.

Recyklačná linka v Bratislave

Druhá, väčšia EREMA recyklačná linka má samostatnú prevádzku v Bratislave. Táto linka má kapacitu 450 ton mesačne a je to naozaj veľkokapacitná recyklačná linka pomocou ktorej významne prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju. Ide o špeciálnu linku, kde sa spracováva odpad nielen z výroby. Základom tohto odpadu je separácia odpadu pri jeho vyhadzovaní, tzv. triedenie odpadu. Pre efektívnu dopravu sa do Bratislavského závodu dodávajú lisované kocky fólie – tieto sa následne rozoberajú a roztrieďujú podľa požiadaviek konkrétnych výrobných programov. Už vo fáze 1, teda triedení sa robí dôsledná kontrola homogenity tovaru. Následne sa takto roztriedená fólia dostáva na pás, kde pracovníci dotrieďujú plasty a odstraňujú nežiadúce materiály. Po dôkladnom pretriedení sa spúšťa proces prania vo vodnom mlyne – je nutné odstrániť všetky nečistoty kvôli výslednej kvalite regranulátu. Po vodnom mlyne nasleduje fáza turbo pračky, kde sa fólia definitívne zbaví nečistôt. Následne je potrebné fóliu vysušiť, fáza odstrediviek a príprava na recykláciu je hotová. Plastifikácia a regranulácia sú posledné fázy výsledného produktu, ktorý je potom pripravený na výrobu čistý, kvalitný a plne ekologický. Celý proces prebieha podobne ako pre menšej EREME v Rovinke plne ekologicky, vodný systém je uzavretý a má vlastnú čističku, výroba je zdravotne nezávadná, bezprašná, bez zápachu a bezodpadová.

Spolu tak prispievame k cirkulárnej ekonomike 4,5 – 5,5 tisíc tonami recyklovaného materiálu ročne,
čím sa radíme k významným recyklátorom na Slovensku a pojem trvalo udržateľný rozvoj berieme veľmi vážne.

Spolu tak prispievame k cirkulárnej ekonomike 4,5 – 5,5 tisíc tonami recyklovaného materiálu ročne,
čím sa radíme k významným recyklátorom na Slovensku a pojem trvalo udržateľný rozvoj berieme veľmi vážne.