Modernizácia a Inovácia

Inovácia a modernizácia sú dnes základom úspechu v každej sfére podnikania. Preto pristupujeme k týmto aktivitám s vysokou prioritou. Spolu s našim know-how, zameraním na individuálny prístup ku klientovi a dôležitým oddelením R&D(Research&Development – Výskum a Vývoj) sú tieto aktivity základnými atribútmi smerovania našej spoločnosti.

 

Medzi posledné najvýznamnejšie investície patria vákuový dopravný systém vstupných surovín so základom v ôsmich silách s celkovou kapacitou presahujúcou 350 ton inštalovaný v roku 2014, a moderná vyfukovacia 3-vrstvová ko-extrúzna linka Reifenhauser so zabudovanou in-line potlačovacou linkou Saldoflex, pričom táto zostava patrí aktuálne k tomu najlepšiemu v rámci globálneho hľadiska.

 

Neustále vyvíjame nové receptúry, ktorých cieľom je zlepšovanie vlastností výrobkov. Našim zákazníkom ponúkame nielen kvalitný výrobok, ale aj priaznivú cenu, kvalitný servis a poradenstvo. Recyklované materiály tvoria výrazný podiel v receptúrach našich výrobkov. Tým nielenže znižujeme environmentálnu záťaž vyplývajúcu z podstaty obalov, ale aj pomáhame našim klientom optimalizovať svoje náklady a sme pripravený na progresívne zmeny, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú – ako je aproximácia práva v oblasti legislatívy EÚ a jej ekologického smerovania v oblasti obalov a odpadov. V tejto oblasti sme ako jedny z mála na Slovensku pripravený na výrazné zmeny prakticky ihneď, túto našu schopnosť vítajú naši zákazníci pripravujúci sa na novú legislatívu.

 

S modernizáciou úzko súvisí aj profesionalita – bez našich ľudí, ktorí sú neustále školení v rámci trendov v našom segmente by sme klientom nemohli ponúknuť všetky benefity vyplývajúce zo spolupráce s našou spoločnosťou. Preto v našej spoločnosti dbáme na budovanie, integráciu a fungovanie funkčných „komunikačných ciest“, pričom najkomplexnejšia je Klientský servis – príprava výroby – nákup – plánovanie výroby – výroba – riadenie a kontrola kvality – expedícia. Kontrola kvality celého výrobného cyklu, od výrobných surovín, cez produkciu až po testovanie výrobkov sú základom efektívneho fungovania spoločnosti. Prostredníctvom meracích zariadení a výpočtovej techniky meriame všetky dôležité parametre produktu a v rámci spätnej väzby vieme dané parametre na požiadanie zákazníka flexibilne upravovať. Profesionalita, hlavne v oblastiach výroby, Výskumu a Vývoja je dôležitá aj v prípade zachytávania nových trendov, vedomostí a globálnych vplyvov. Podobne ako ostatné oblasti, aj oblasť spracovania polyetylénu je svedkom neuveriteľného progresu, nové materiály, výrobné metódy, požiadavky kvalitatívne a ekonomické, všetko by sme bez profesionality nemali šancu zvládnuť.

Pre ekonomickú efektivitu v rámci obalov pracujeme na nových receptúrach, kde dosahujeme výborné výsledky v stenčovaní fólie pri nezmenených, alebo lepších vlastnostiach ako sú pomerné predĺženie, mechanická pevnosť, prieraznosť, optika, pevnosti zvarov vriec a pod. Týmto nielenže znižujeme environmentálnu záťaž vyplývajúcu z podstaty obalov, ale aj pomáhame našim klientom znižovať výdavky na daný obal – komplexná inovačná optimalizácia.

S komplexnou inovačnou optimalizáciou úzko súvisí aj profesionalita – bez našich ľudí, ktorí sú neustále školení v rámci trendov v našom segmente by sme samozrejme nemohli takéto benefity prírode, či našim klientom ponúknuť. Preto v našej spoločnosti fungujú komunikačné kanály KLIENTSKÝ SERVIS – VÝROBA – LABORATÓRIUM – EXPORT. Kontrola kvality celého výrobného cyklu, od výrobných surovín, cez samotnú produkciu až po testovanie každého kontraktu je samozrejmosť. Naši profesionálny extrúderisti a zvárači sú školení a kontrolovaní technológmi, ktorí majú na starosti dodržiavať štandardy každej produkcie. Títo postupujú vzorky produkcie laboratóriu, kde testovanie naberá úplne exaktné charakteristiky. Prostredníctvom meracích zariadení a výpočtovej techniky tak vieme merať prakticky všetky dôležité parametre produktu a v rámci spätnej väzby vieme upravovať recepty. Tento systém ocenili viacerí naši klienti, kvalita je totiž naša priorita spolu s aktívnou komunikáciou s klientom v rámci našich Zákazníckych služieb. Profesionalita je nutná aj v prípade nových trendov v našom priemysle. Podobne ako ostatné oblasti, aj oblasť výroby polyetylénu je svedkom neuveriteľného progresu, nových materiálov, nových výrobných metód a tým pádom aj požiadaviek – kvalitatívnych a ekonomických. Zachytávame tieto trendy a implementujeme znalosti do výroby, inovácia a profesionalita sa tak stretávajú a spoločne sa v prospech klienta dopĺňajú.